Anonymný používateľ
Sobota 27. august 2016
GISPLAN
Mesta
Ružomberok