Anonymný používateľ
Piatok 4. september 2015
GISPLAN
Mesta
Ružomberok